پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

معنی لغت های مربوط به بیمه insurance به انگلیسی

+3 امتیاز
13,956 بازدید
ژانویه 23, 2018 در پیشنهاد و همفکری توسط Bassir Shirzad (42,747 امتیاز)
بازنگری شد ژانویه 24, 2018 توسط Bassir Shirzad

Accident & health حادثه  و درمان
Act of God حادثه  قهري , بلاي آسماني
Actuary آكچوئر ,محاسب  نرخ  بيمه
Agent نماينده  بيمه
agricultural insurance fund صندوق بیمه کشاورزی
All Risk Insurance بيمه تمام خطر
All risks تمام  خطر
Annuity مقرري  بيمه  عمر
Application Form فرم تقاضاي بيمه
Average clause قاعده  نسبي
Aviation and Marine Transport بيمه بدنه کشتي و هواپيما
Beneficiary ذينفع
Benefit سرمايه  بيمه  زندگي
Betterment هزينه  استهلاك
Bodily Injury خسارت بدني
Broker دلال  بيمه ; كارگزار
Buildings insurance بيمه  ساختمان
Capacity ظرفيت  شركت  بيمه
Captive insurer شركت هاي  بيمه  اختصاصي
Certificate گواهينامه
Claim ادعاي  خسارت
Co-insurance بيمه  مشترك
Collective life policies بيمه نامه هاي  تجمعي  زندگي
Combined Ratio نرخ ترکيبي
Commission كارمزد
Comprehensive insurance بيمه  جامع
Compulsory Insurance بيمه اجباري
Conditions شرايط بيمه نامه
Consequential loss خسارت هاي  تبعي
Contents policy بيمه نامه  اثاث  منزل
Contingent annuities شرط مستمري
Contribution سهم بيمه اي
Convertible term شرط قابل  تبديل
Co-payment پرداخت مشترک
Cover note گواهي  موقت
Cover پوشش بيمه اي
Critical illness بيمه  بيماري  وخيم
Decreasing term insurance بيمه  عمر زماني  نزولي
deductible كاهشي ، كسر كردني ، فرانشيز
Deferred annuities مستمري  معوق
Disability benefit سرمايه  از كارافتادگي
Employer’s liability coverage پوشش  مسؤوليت  كارفرما
Employers Liability Insurance بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان
Endorsement الحاقيه
Endowment policy بيمه نامه  عمر مختلط پس انداز
Excess of loss policy بيمه نامه  مازاد
Exclusion استثنائات
Extra payment پرداخت ارفاقي
Fidelity guarantee policy بيمه نامه  صداقت  و امانت  كاركنان
Frequency تواتر خسارت
Fundamental Risks ريسکهاي عام
General insurance  بيمه  غيرزندگي
General liability insurance بيمه  مسؤوليت  عمومي
Green card كارت  سبز
Group life insurance بيمه  عمر گروهي
Group permanent health insurance بيمه  درماني  گروهي
Group personal pensions  بيمه  بازنشستگي گروهي
Hazard تشديد خطر
Holiday insurance بيمه تعطيلات
Home service بيمه  منزل  مسكوني
Immediate annuities مستمري  آني
Increasing term بيمه با سرمايه افزايشي
Indemnity  اصل  جبران  غرامت
Index-linked سرمايه  براساس  شاخص
Individual permanent health insurance بيمه  ازكارافتادگي  دايم
Individual policy بيمه نامه  انفرادي  زندگي
In-Network costs مخارج تحت پوشش
Insurable interest نفع  بيمه پذير
Insurable Interest نفع قابل بيمه
Insurance company شركت  بيمه
insurance contracts  قرار دادهای بیمه (ی حسابداری)
insurance demand auditing  تقاضای بیمه ای برای حسابرسی
insurance deposit  سپرده بیمه (ت حسابداری)
insurance prepaid پیش پرداخت بیمه, بیمه پیش پرداخت شده
insurance registrar  دفتر ثبت بیمه
Insurance بيمه
Insured بيمه  شده
Insurer بيمه گر
Intermediary واسطه  بيمه اي
Investment income درآمد سرمايه گذاري
Investment سرمايه گذاري
Key person insurance بيمه  عضو مؤثر
Legal expenses insurance بيمه  هزينه هاي  پيگرد قانوني
Level premium مقدار حق  بيمه
Liability بیمه مسؤوليت
Life expectancy اميد به  زندگي
liquidity premium  صرف نقدینگی
Lloyd's members اعضاي  لويدز
Lloyd's of London لويدز لندن
Loading حق  بيمه  مازاد
Long-term care insurance بيمه  مراقبت هاي  طولاني
Long-term insurance بيمه هاي  بلندمدت
Loss adjuster بازرس  خسارت
Loss assessor ارزياب  خسارت
Loss Ratio نرخ خسارت
Marine aviation and transport بيمه  بدنه  كشتي  و هواپيما
Marine insurance بيمه باربري دريايي
Maturity موعد پرداخت
Mechanical breakdown insurance بيمه خراب شدن ماشين آلات
Medicare Supplement Insurance (Medigap) بیمه مکمل درمانی
Moral Hazards خطرات اخلاقي
Mortgage indemnity insurance بيمه  غرامت  رهن
Mortgage payment protection policy بيمه نامه تضمين پرداخت  اقساط وام 
Mortgage protection policy بيمه نامه  مانده بدهكار
Mortgage-related policies بيمه نامه هاي جامع وام رهني
Mortgagor راهن
Motor insurance بيمه  مسؤوليت مدني دارندگان وسايل  نقليه 
Motor Insurance بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري
Mutual متقابل
Negligence تقصير
New-for-old بيمه  جايگزيني  با نو
No Claim Discount تخفيف عدم خسارت
No claim discount; bonus تخفيف  عدم  خسارت
Occupational pensions بيمه  مستمري  گروهي
occupational situation وضعیت شغلی
Out-of-Network Costs مخارج خارج از پوشش
Particular Risks ريسکهاي خاص
Pecuniary loss بيمه  زيان  پولي
Pension annuities مستمري  ساليانه
Pension مستمري
Peril خطر
Permanent health insurance بيمه  ازكارافتادگي  دايم
Persistency نرخ  تداوم
Personal accident insurance بيمه  حوادث  شخصي
Personal pension مستمري  انفرادي
Physical Damage خسارت مادي
Pluvius insurance بيمه  بدي  آب  و هوا
Policy بيمه  نامه
Policyholder بيمه گذار
Pool Re (Reinsurance) بيمه  زيان ناشي از عمليات  تروريستي
Premium حق  بيمه
Private medical insurance بيمه  درمان  خصوصي
Product liability policy بيمه نامه  مسؤوليت  محصول
Professional indemnity insurance بيمه نامه  جبران  خسارت حرفه اي
Property damage بيمه  اموال
Proposal form برگه  پيشنهاد
Proposer پيشنهاد دهنده
Proximate Cause علت بلافصل
Public liability policy بيمه نامه  مسؤوليت  عمومي
Pure Risks ريسکهاي خالص
Rate نرخ
regular/ primary health insurance بیمه پایه
Reinsurance بيمه  اتكايي
Renewable single premium policy بيمه نامه با قابليت حق بيمه يكجا
Renewable term شرط تمديد
Renewal notice اعلام  براي  تمديد بيمه نامه
Reversionary bonus سرمايه  افزوده
Saving policies بيمه نامه هاي  پس انداز
Self Insurance خود بيمه گي
Severity شدت خسارت
Single premium policy بيمه نامه با حق بيمه يكجا
social security premium  حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
Solvency margin توان مالي براي ايفاي تعهدات
Speculative Risks ريسکهاي سوداگرانه
stock premium  صرف سهام
Subject Matter of Insurance موضوع بيمه اي
Subrogation اصل  جانشيني
Sum insured سرمايه تحت پوشش بيمه
supplemental health insurance بیمه درمانی تکمیلی
Surrender value سرمايه  مخفف, ارزش باز خريدي
Syndicate سنديكا<b

نظر ژانویه 24, 2018 توسط Behrouz Bozorgmehr (249,844 امتیاز)

با تشکر و +1 . جای چنین پست خوب و مفیدی در این سایت خالی بود.

ضمناً اگر صلاح بدانید شاید بد نباشد بر اساس لینک زیر بیمه مکمل درمانی را هم به فهرست معانی لغات یا اصطلاحات بیمه ای در پست تان اضافه بفرمایید :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.medicare.gov/supplement-other-insurance/medigap/whats-medigap.html&ved=0ahUKEwizirKNs8rXAhXGnRoKHWHQBasQFggcMAE&usg=AOvVaw2VvCZLbzmna9yZ9SfRsTTQ

 

نظر ژانویه 24, 2018 توسط Bassir Shirzad (42,747 امتیاز)
اضافه شد به پست اصلی استاد.

Medicare Supplement Insurance (Medigap)
بیمه مکمل درمانی

Medigap
معنی لغوی: (پر کننده ی) جای خالی درمانی
medi + gap
نظر ژانویه 24, 2018 توسط Bassir Shirzad (42,747 امتیاز)

قسمت دوم کلمات (به دلیل محدودیت حروف در یک پست)

 

 

Temporary policy بيمه  نامه  زماني
terms  شرايط، سامه ها
Third party شخص  ثالث
Trading result سود تجاري
Underinsurance كم  بيمه شدگي
Uninsurable Risks خطرهاي بيمه ناپذير
Unisurable risk ريسك  بيمه ناپذير
Utmost good faith  كمال حسن  نيت
Value premium صرف ارزش
Waiver of Premium معافيت از پرداخت حق بيمه
Warranties تعهدات
Warranty insurance بيمه  ضمانت  كالا
Whole life policy بيمه نامه  تمام  عمر
With-profit bonds بيمه نامه  همراه  با سود
Write-off خسارت  كلي
Yearly premium حق  بيمه  ساليانه
yield premium صرف بازده

1 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد ژانویه 23, 2018 توسط BK (86,072 امتیاز)
عالی، واقعا جای تشکر داره.
نظر 3 ماه پیش توسط امیر

سلام.خیلی خیلی خوبه فقط معنی Insurance poolهم قرار بدیدباتشکر

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...