پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

دلم نمیاد یا دلم نیومد چی میشه؟

+3 امتیاز
2,666 بازدید
دسامبر 9, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Ali Karimian (22,844 امتیاز)
انقد با سلیقه نوشته بودی که دلم نیومد اصلاحات رو تو برگه خودت اعمال کنم.
 

4 پاسخ

+3 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 13, 2013 توسط ناشناس
انتخاب شد دسامبر 13, 2013 توسط Ali Karimian
 
بهترین پاسخ

I guess it is

I couldn't find it in my heart to...=delam nayumad ke...

نظر دسامبر 13, 2013 توسط Ali Mack (54,648 امتیاز)

Hi,

I was wondering if you could do me a good turn and mention your reference for that.

Regards
 

نظر دسامبر 13, 2013 توسط facebook (4,665 امتیاز)
بازنگری شد دسامبر 13, 2013 توسط facebook

Have look see:

find it in your heart/yourself to do something
literary 
 

to feel able or willing to do something:

Seb could not find it in his heart to tell Nahum.

...................................

 

find it in your heart/yourself to do something

(literary) to be able or willing to do something

Can you find it in your heart to forgive her?He couldn't find it in himself to trust anyone again.
......................................................
 

find it in one's heart to do something

allow or force oneself to do something:

I ask you to find it in your heart to forgive me
......................................................

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/find-it-in-your-heart-to-do-sth

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/find_1

http://www.ldoceonline.com/dictionary/find_1

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/find
 

نظر دسامبر 13, 2013 توسط Ali Mack (54,648 امتیاز)

Hi,

Thanks dear Facebook.
 

نظر دسامبر 13, 2013 توسط facebook (4,665 امتیاز)

Hi,

So? whaddya think?

نظر دسامبر 13, 2013 توسط Ali Karimian (22,844 امتیاز)

Hi dear Facebook.

Why didn't you post it as an answer? I meant to choose your worthy information as the best answer.
 

نظر دسامبر 13, 2013 توسط Ali Karimian (22,844 امتیاز)

Thank you so much Mr/s unknown.
 

نظر دسامبر 14, 2013 توسط ناشناس

Dear Ali, student of physical education in srttu, I can't remember in which book and when I learned what I know, Sincerly yours

نظر 1 هفته پیش توسط smhn8
The most refined and complete answer, thanks
+2 امتیاز
پاسخ داده شد سپتامبر 20, 2014 توسط Josh Smith, Canada

I couldn't,

or

My heart couldn't let me,

or

I couldn't find in my heart to,

or

My heart wouldn't let me to,

نظر سپتامبر 20, 2014 توسط آرمین (8,136 امتیاز)

Nice! +1

نظر سپتامبر 23, 2014 توسط Ali Mack (54,648 امتیاز)
Way to go+1
+1 رای
پاسخ داده شد آوریل 1, 2018 توسط Gucci
not have the heart to do sth

I didn't have the heart to...

0 امتیاز
پاسخ داده شد مارس 31, 2018 توسط reza

he couldn't let himself....

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...