پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

question-closed ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست

–2 امتیاز
24 بازدید
ژوئن 17, 2018 در فارسی به انگلیسی توسط Sajad1366 (938 امتیاز)
بسته ژوئن 17, 2018 توسط Sajad1366

#ده_نكته_خوب:

١. ترسناك ترین جاى جهان ذهن شماست.

٢. عمل باشید نه عكس العمل، صدا باشید نه انعكاس صدا.

٣. مراقب بدن خود باشید ، زیرا تنها جایى است كه تا آخر عمر در آن زندگى مى كنید.

٤. اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونى شما را بهم بزند.

٥. آرزو كردن براى اینكه جاى شخص دیگرى باشید، یعنى نادیده گرفتن خودتان.

٦. ارزش شما با رفتار دیگران با شما ، تعیین نمى شود.

٧. اگر كسی كار اشتباهی انجام داد ، همه خوبی هایش را فراموش نكنیم.

٨. قهرمان بودن یعنى ایمان به خود، وقتى دیگران به شما اعتقادى ندارند.

٩. كسانى كه در گذشته زندگى مى كنند ، آینده خود را محدود مى كنند.

١٠. هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم.

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌1- The worst place in the world is your mind.

2- 2 Do not act, not sound, not sound.

3 Take care of your body,

3 Be careful about your body, because you are the only place to live in it for the rest of your life.

4-Do not let the behavior of others restrict your inner peace.

5-Wish to be someone else's, that is, to ignore yourself.

6 Your value is not determined by the behavior of others with you.

7 If anyone does something wrong, do not forget all the good things.

8 Being hero means self-confidence, when others do not believe in you.

9 Those who live in the past limit their future.

10 None of us are born or loser born, we are born.

به این علت بسته شد: به علت اینکه جواب داده نمیشه ....
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...