پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

what do these mean? "qualified its usefulness" and "reflect upon"

+1 رای
39 بازدید
در English to Persian توسط mdfeiza (1,297 امتیاز)
بازنگری شد توسط mdfeiza

 According to Schultz (2001) the 4 Ps are increasingly less relevant in today’s market, despite of what they a re still learned in marketing courses, academics write and research about them, they are used as a management tool, and academics, marketers, consultants and editors continue doing proselitism about them. Nevertheless , some dissatisfaction with this concept has been growing in parallel. During  the 70s, 80s and 90s many authors followed the 4 Ps but qualified its usefulness. Next, taking as a starting point the work of O’Malley and Patterson (1997), we reflect upon the different types of criticism towards the concept from the theoretical, empirical and pedagogical points of view.

2 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شد توسط Behrouz Bozorgmehr (226,196 امتیاز)
بازنگری شد توسط Behrouz Bozorgmehr
بر سودمندی/ مفید بودن آن صحه گذاشتند. / سودمندی آن را تایید نمودند. /   کم و کیف مفید بودن/ سودمندی آن را تعیین / بررسی  کردند.

ما بر روی / در مورد ...‌ تامل/ تفکر می نماییم.
+1 رای
پاسخ داده شد توسط سروش (142 امتیاز)

authors....qualified its usefulness: ... نویسندگان زیادی سودمندی آنرا تایید نمودند

 : reflect upon با دقت بررسی و تامل کردن

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...