پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اگه لطف کنیدمعادل فارسی این کلمات رو بگید

0 امتیاز
32 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط whatdoumean (42 امتیاز)
 

adenoidal adjective

if someone’s voice is adenoidal, some of the sound seems to come through their nose

 

appealing adjective

an appealing look, voice etc shows that you want help, approval, or agreement

 

a voice like a foghorn phrase

a very loud voice

 

breathy adjective

with loud breathing noises

 

brittle adjective

if you speak in a brittle voice, you sound as if you are about to cry

 

croaky adjective

if someone’s voice sounds croaky, they speak in a low rough voice that sounds as if they have a sore throat

 

dead adjective

if someone’s eyes are dead, or if their voice is dead, they feel or show no emotion

 

disembodied adjective

a disembodied voice comes from someone who you cannot see

 

flat adjective

spoken in a voice that does not go up and down. This word is often used for describing the speech of people from a particular region.

 

fruity adjective

a fruity voice or laugh is deep and strong in a pleasant way

 

grating adjective

a grating voice, laugh, or sound is unpleasant and annoying

 

gravelly adjective

a gravelly voice sounds low and rough

 

gruff adjective

a gruff voice has a rough low sound

 

guttural adjective

a guttural sound is deep and made at the back of your throat

 

high-pitched adjective

a high-pitched voice or sound is very high

 

hoarse adjective

someone who is hoarse or has a hoarse voice speaks in a low rough voice, usually because their throat is sore

 

honeyed adjective

honeyed words or a honeyed voice sound very nice but you cannot trust the person who is speaking

 

husky adjective

a husky voice is deep and sounds hoarse (=as if you have a sore throat), often in an attractive way

 

in an undertone phrase

using a quiet voice so that someone cannot hear you

 

low adjective

a low voice or sound is quiet and difficult to hear

 

low adjective

used for describing a deep voice or a sound that has a long wavelength

 

low adverb

in a deep voice, or with a deep sound

 

matter-of-fact adjective

used about someone’s behaviour or voice

 

modulated adjective

a modulated voice is controlled and pleasant to listen to

 

monotonous adjective

a monotonous sound or voice is boring and unpleasant because it does not change in loudness or become higher or lower

 

nasal adjective

someone with a nasal voice sounds as if they are speaking through their nose

 

orotund adjective

very formal an orotund voice is loud and clear

 

penetrating adjective

a penetrating voice or sound is so high or loud that it makes you slightly uncomfortable

 

plummy adjective

british a plummy voice or way of speaking is considered to be typical of an English person of a high social class. This word shows that you dislike people who speak like this.

 

quietly adverb

in a quiet voice

 

raucous adjective

a raucous voice or noise is loud and sounds rough

 

ringing adjective

a ringing sound or voice is very loud and clear

 

rough adjective

a rough voice is not soft and is unpleasant to listen to

 

shrill adjective

a shrill noise or voice is very loud, high, and unpleasant

 

silvery adjective

mainly literary a silvery voice or sound is clear, light, and pleasant

 

singsong adjective

if you speak in a singsong voice, your voice rises and falls in a musical way

 

small adjective

a small voice or sound is quiet

 

smoky adjective

a smoky voice or smoky eyes are sexually attractive in a slightly mysterious way

 

softly spoken adjective

someone who is softly spoken has a quiet gentle voice

 

soft-spoken adjective

speaking or said in a quiet gentle voice

 

someone’s dulcet tones phrase

mainly literary the sound of someone’s voice as they speak

 

sotto voce adjective

formal in a very quiet voice

 

stentorian adjective

mainly literary a stentorian voice sounds very loud and severe

 

strangled adjective

a strangled sound is one that someone stops before they finish making it

 

strangulated adjective

strangled

 

strident adjective

a strident voice or sound is loud and unpleasant

 

taut adjective

used about something such as a voice or expression that shows someone is nervous or angry

 

thick adjective

if your voice is thick with an emotion, it sounds less clear than usual because of the
نظر 3 هفته پیش توسط E-Hamzeluyi (63,817 امتیاز)
سلام

حدود پنجاه عبارت را در این پرسش مطرح کرده اید.

پرسش‌های بلند به ندرت پاسخی دریافت می‌کنند. بهتر است سوالتان را در قالب چند پرسش کوتاه‌تر مطرح کنید.

پاسخ شما

اسم شما برای نمایش( در صورت تمایل ):
حیف نیست بابت فعالیتی که در سایت انجام میدید امتیاز نمیگیرد؟ ثبت نام کنید تا امتیاز ها تون جمع بشه.
سیستم تطبیق کد امنیتی(برای جلوگیری از اسپام) :
لطفا جواب بدهید:
برای اینکه مجبور نباشید هر بار این کد امنیتی را وارد کنید، کافی است وارد شوید و یا ثبت نام نمایید.

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...