پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

too/so/as + adjective + a/an + noun

+1 رای
57 بازدید
در پیشنهاد و همفکری توسط niknik (393 امتیاز)

Hi which word is correct?
Do we have such a structure? : too/so/as + adjective + a/an + noun ?

-Politics is so/too important an activity to be left to politicians.

-It was as/too good an opportunity to miss, so i accepted the job.

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شد توسط Aidaglass (18,136 امتیاز)
انتخاب شد توسط niknik
 
بهترین پاسخ

این ساختار رسمی هستش و بیشتر تو متون نوشتاری و رسمی استفاده میشه.

Easy, right?  Let’s see some examples:

  • So + adjective + a/an + noun:

The guy was so fascinating that I couldn’t help staring open-mouthed.

He was so fascinating a guy that I couldn’t help staring open-mouthed.

  • Too + adjective + a/an + noun:

The night was too cold to wander the streets.

It was too cold a night to wander the streets.

  • That+ adjective + a/an + noun:

The host family wasn’t that nice after all.

It wasn’t that nice of a host family after all.

  • how + adjective + a/an + noun:

How fun do you need a book to keep you up all night?

How fun of a book do you need to keep you up all night?

  • as + adjective + a/an + noun + as:

That day wasn’t as sunny as I thought it would be.

It wasn’t as sunny a day as I thought it would be.

نظر توسط niknik (393 امتیاز)
ممنونم

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ 60 بازدید
مارس 27, 2015 در English to Persian توسط ever_learner (9 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 52 بازدید
آوریل 3, 2018 در English to Persian توسط Jimm (9 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
مه 5, 2018 در English to Persian توسط ngs (105 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...