پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

در شرف چیزی بودن

+11 امتیاز
600 بازدید
ژانویه 15, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Iman (178 امتیاز)

9 پاسخ

+9 امتیاز
پاسخ داده شد فوریه 5, 2013 توسط alighanbari (162 امتیاز)
On the verge of
نظر فوریه 29, 2016 توسط silverman (28,477 امتیاز)

+1,Awesome :

be on the verge of something to be at the point where something is about to happen:

+6 امتیاز
پاسخ داده شد فوریه 5, 2013 توسط alighanbari (162 امتیاز)
بازنگری شد فوریه 6, 2013 توسط alighanbari
To be about
+6 امتیاز
پاسخ داده شد مارس 26, 2013 توسط ناشناس

about to do sth, at the point of doing sth,

+4 امتیاز
پاسخ داده شد آوریل 3, 2013 توسط Amir Hossein (1,822 امتیاز)

About to ...
Example: I am about to graduate from university.
 

+4 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 8, 2013 توسط Ali Mack (54,648 امتیاز)
بازنگری شد ژولای 8, 2013 توسط Ali Mack

1-on the threshold of

2-on the verge of

3-on the brink of

4- on the edge of sth
close to the point at which something different, especially something bad, will happen
 Their economy is on the edge of collapse.
 She is on the edge of despair.

5-If you are on the point of doing something, you are about to do it.
He was on the point of saying something when the phone rang...
She looked on the point of tears.

نظر فوریه 11, 2016 توسط silverman (28,477 امتیاز)

+1,

.

+3 امتیاز
پاسخ داده شد ژانویه 30, 2013 توسط مازیار (275 امتیاز)

It's close to ...

+1 رای
پاسخ داده شد آوریل 4, 2013 توسط witness (2,994 امتیاز)

something is about to happen ...

+1 رای
پاسخ داده شد آوریل 8, 2013 توسط mse (584 امتیاز)

قریب الوقوع: imminent

و at the brink of.....

0 امتیاز
پاسخ داده شد آوریل 12, 2013 توسط Prince (3,052 امتیاز)

Bordering on something.

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...