پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

دست از سرم بردار

+6 امتیاز
2,460 بازدید
ژولای 11, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Javad_daniali (86 امتیاز)
چرا دست از سر من برنمیداری ؟

14 پاسخ

+13 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 11, 2013 توسط Ali Mack (54,627 امتیاز)
بازنگری شد سپتامبر 27, 2014 توسط Ali Mack
 
بهترین پاسخ

Hi,

Leave me alone !

Let me alone !

Eat my shorts !

نظر آوریل 4, 2015 توسط honey-heni (12,524 امتیاز)

Nice +

+5 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 12, 2013 توسط hossein_p199 (2,645 امتیاز)

 

 

pull sb's leg

don't pull my leg .

OR

Don't pick on me 

pick on sb:

to criticize, punish, or be unkind to the same person often and unfairly.

 

نظر ژولای 12, 2013 توسط Ali Mack (54,627 امتیاز)
Ok Thanks for your explanation .
نظر ژولای 12, 2013 توسط hossein_p199 (2,645 امتیاز)

You welcome my friend .

نظر ژولای 12, 2013 توسط آرمین (8,069 امتیاز)

+1 for both of you, Ali and Hossein for the nice debate 

نظر ژولای 12, 2013 توسط Ali Mack (54,627 امتیاز)

Hi

Thanks. That's kind of you.

نظر آگوست 19, 2013 توسط MehdiP (11,797 امتیاز)

Pull sb's leg: to tell sb sth that is not true as a joke

So it's translated as: سر به سر كسي گذاشتن

 

pick on sb: to behave in an unfair way to sb, for instance by blaming or criticizing them unfairly

So it's translated as: پيله كردن به، بند كردن به، گير دادن به

 

Ref. Longman

+4 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 25, 2013 توسط لیوتار (26,365 امتیاز)
بازنگری شد دسامبر 6, 2015 توسط لیوتار

Get off my back!

Stop bugging me! (Oxford)

+1 رای
پاسخ داده شد ژولای 17, 2013 توسط Masoud (448 امتیاز)

Why don't you let me alone?!

+1 رای
پاسخ داده شد آگوست 19, 2013 توسط MehdiP (11,797 امتیاز)
بازنگری شد آگوست 21, 2013 توسط MehdiP

Why don't you just get off my back?

 

get off my case: used to tell sb to stop criticizing you or complaining about you.

OK, OK, just get off my case!

 

get (sb) off sb's back: to stop annoying sb with a lot of questions, criticism etc. or to make sb stop annoying you this way.

Maybe the only way to get him off my back is to tell him the truth.

Do me a favor and get off my back.

 

Ref. Longman

نظر آگوست 19, 2013 توسط Ali Mack (54,627 امتیاز)
get off my back! INFORMAL
used to tell someone to stop criticizing you:
Why don't you get off my back! I'm doing my best.

From:
Cambridge Advanced Learner's Dictionary
and
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/get-off-sb-s-back

به نظر میرسه این اصطلاح به معنی دست برداشتن از انتقاد کردن باشه
 
 
0 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 28, 2013 توسط Phoenix (2,360 امتیاز)

let go of me 

stop pulling my leg

 

0 امتیاز
پاسخ داده شد اکتبر 1, 2014 توسط oracle (444 امتیاز)

let go off me !

leave me alone!

 

0 امتیاز
پاسخ داده شد اکتبر 2, 2014 توسط hajnabi1 (69 امتیاز)

pls forget me or leave me alone...

0 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 6, 2015 توسط zsetare (611 امتیاز)

 

Could you get off my back?!!

could you let me go?!

0 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 19, 2015 توسط Ali Karimian (22,806 امتیاز)

Why don't you stop going on at me?

image

0 امتیاز
پاسخ داده شد آوریل 18, 2016 توسط ناشناس

get off my back

0 امتیاز
پاسخ داده شد توسط Ramin khan (1,022 امتیاز)

Just lay off me!

Let me be!

–1 رای
پاسخ داده شد ژولای 12, 2013 توسط Bluetooth (620 امتیاز)

I want to be alone.

 

–1 رای
پاسخ داده شد ژولای 27, 2013 توسط Frida (394 امتیاز)

Leave me and let me to be alone .

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...