پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

شخصی که به راحتی گول نمیخورد

+3 امتیاز
148 بازدید
اکتبر 5, 2014 در پیشنهاد و همفکری توسط oracle (444 امتیاز)

nobody's fool : a sensible and wise person who is not easily deceived.

ex:  Mary is nobody's fool. She watches out for people who might try to cheat her.

Anne may seem as though she's not very bright, but she's nobody's fool.

نظر دسامبر 15, 2014 توسط E-Hamzeluyi (62,099 امتیاز)

nice +1

Also:

be no fool (also be nobody's fool) to not be stupid or easily deceived:notice Ed didn't offer to pay for her - he's no fool.http://goo.gl/mIOWhH
 

نظر دسامبر 14, 2016 توسط Hrhp (13,715 امتیاز)

I'm not falling for that one!

said when you recognize a trick and refuse to be deceived by it

"Lend me a fiver and I'll buy you a drink." "Oh no, I'm not falling for that one."

2 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد آوریل 23, 2015 توسط Sherlock (29,670 امتیاز)

(there are) no flies on sb. (informal) :

If you say there are no flies on someone, you mean that they cannot easily be deceived

example: 

She may be new to this field, but there are no flies on her
+1 رای
پاسخ داده شد آگوست 7, 2016 توسط Hrhp (13,715 امتیاز)
بازنگری شد مارس 14, 2017 توسط Hrhp

Be taken in

He's not taken in easily

pull a fast one:

After catching her five-year-old son Lucas trying to pull a fast one, his mother demanded, “Do you think I have idiot written on my forehead?”
Lucas answered, “I don’t know. I can’t read.”

پر امتیاز ترین های هفته قبل

نام امتیاز هفته امتیاز کل
Tabrizi 494
31.7k
E-Hamzeluyi 189
62.1k
عاشق 135
10.2k

نفرات اول تا سوم امتیاز کل

Behrouz Bozorgmehr 224944
BK 77225
E-Hamzeluyi 62099
کلیک برای دیدن رتبه های کل

28,389 پرسش

48,220 پاسخ

42,517 نظر

8,742 کاربر

پرسشهای دیگر

1 پاسخ
+1 رای, +3 پاسخ
1 پاسخ
+1 رای, +3 پاسخ
+5 امتیاز, +3 پاسخ
1 پاسخ
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...