پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کسی را در برابر کار انجام شده قرار دادن

+3 امتیاز
2,301 بازدید
ژولای 26, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط لیوتار (26,383 امتیاز)

 

5 پاسخ

+6 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013 توسط facebook (4,634 امتیاز)

fait accompli


fait ac·com·pli [fait accompli faits accomplis] BrE [ˌfeɪt əˈkɒmpliː] NAmE

[ˌfeɪt əˈkɑːmpliː] noun usually singular (pl. faits ac·com·plis BrE

[ˌfeɪz əˈkɒmpliː] ; NAmE [ˌfeɪz əˈkɑːmpliː] )(from French)

something that has already happened or been done and that you cannot change

We got married secretly and then presented our parents with a fait accompli.
 

     
          Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th Edition
*******************************************************
a fait accompli

a decision or action which has already been made or done and which cannot be changed.
The sudden change in policy was presented to the party as a fait accompli, without any
 consultation.


        Cambridge Idiom Dictionary
 
*************************************************
 *With the support of school nurses she presented the public with a fait accompli.
 *This constraint would be formidable enough without the second challenge of having
assumed office presented with a fait accompli.


        Longman Dictionary of Contemporary English
*************************************************************

 I asked native speakers, here is the answer:
 

 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2760483

نظر دسامبر 28, 2013 توسط Masood Bahrami (20,170 امتیاز)

Thanks a million facebook. I really appreciate what u did. +1

نظر دسامبر 28, 2013 توسط Ali Karimian (22,809 امتیاز)

Your efforts certainly deserve more than a simple +1

+2 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 28, 2013 توسط NikoO (3,796 امتیاز)

To put somebody in a done work/position/situation/state

+1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013 توسط Masood Bahrami (20,170 امتیاز)

to make someone face a done deal

I read it in the English subtitle of "Ajanse Shishei" where Parviz Parastoui said "اینجوری میتونیم اونا رو تو عمل انجام شده بذاریم"

نظر دسامبر 27, 2013 توسط facebook (4,634 امتیاز)
 I asked native English speakers  

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2760483

0 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 27, 2013 توسط ویزای کانادا (1,971 امتیاز)

I didn't want to do it but you dragged me into this 

= you made me do this

= you left me no choce

= you put me into this

 

نظر ژولای 28, 2013 توسط لیوتار (26,383 امتیاز)

I hate to spurn your suggestions Sahar; none of them bring the idea home.

However,a friend came up with a rather good suggestion:

To put sb in an already done situation

They wanted to put their parents in an already done situation by a shotgun marriage!

wow! what an idiom! "shotgun marriage/wedding"

نظر دسامبر 28, 2013 توسط ویزای کانادا (1,971 امتیاز)

Hi Bizi,

Sure, but hey what have you been hiding yourself ;) come out and see us living in this new luxurious website theme ;)

0 امتیاز
پاسخ داده شد ژولای 29, 2014 توسط Sahar Sj (1,472 امتیاز)

Also

To put someone on the spot

http://idioms.thefreedictionary.com/put+on+the+spot

نظر آگوست 17, 2014 توسط Amin-med (15,306 امتیاز)

فکر میکنم بیشتر میشه: "کسی را در معذوریت قرار دادن"، "کسی را در شرمندگی قرار دادن".

She asked if I would vote for her, which really put me on the spot because I had decided not to.

پر امتیاز ترین های هفته قبل

نام امتیاز هفته امتیاز کل
Tabrizi 1794
38.6k
E-Hamzeluyi 353
63.5k
SHAHRIAR-007 238
4.5k

نفرات اول تا سوم امتیاز کل

Behrouz Bozorgmehr 227100
BK 77840
E-Hamzeluyi 63532
کلیک برای دیدن رتبه های کل

29,201 پرسش

49,287 پاسخ

43,435 نظر

9,060 کاربر

پرسشهای دیگر

+2 پاسخ
+1 رای, +3 پاسخ
+3 امتیاز, +2 پاسخ
1 پاسخ
+1 رای, 1 پاسخ
+1 رای, 1 پاسخ
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...