پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اگه لباست رو تو شلوارت کنی، بیشتر بت میاد.

+2 امتیاز
235 بازدید
آگوست 24, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Ali Mack (54,633 امتیاز)

Say it formally and informally.

1 پاسخ

+4 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 24, 2013 توسط لیوتار (26,620 امتیاز)
انتخاب شد آگوست 24, 2013 توسط Ali Mack
 
بهترین پاسخ

It would look better on you if you tuck your shirt into your trousers.(cambridge dic)

نظر آگوست 24, 2013 توسط Ali Mack (54,633 امتیاز)

Hi

Thanks. I think "tuck in" is the correct one.
 

نظر آگوست 24, 2013 توسط لیوتار (26,620 امتیاز)
Hi.this sentence is bang shown under "tuck" in Cambridge dictionary:should I tuck my shirt into my trousers?l
نظر آگوست 24, 2013 توسط Ali Mack (54,633 امتیاز)

Hi

Thanks again. Both of them are correct, but "tuck into/in" has also another meaning.

If someone tucks into a meal or tucks in, they start eating enthusiastically or hungrily. (BRIT INFORMAL) 


She tucked into a breakfast of bacon and eggs...
Tuck in, it's the last hot food you'll get for a while.

نظر آگوست 24, 2013 توسط لیوتار (26,620 امتیاز)
Some words have a world of meanings.A friend once said we can speak the whole English using the word "get"
نظر آگوست 24, 2013 توسط Ali Mack (54,633 امتیاز)

You are right.

Thanks anyway. Nice shot !
 

نظر آگوست 24, 2013 توسط لیوتار (26,620 امتیاز)

By the way Ali,a very common phrase,besides yours,used humorously to tell sb to start eating, esp. ravenously, is "dig in",which you might know.

Help yourselves everybody!Dig in!
 

نظر آگوست 24, 2013 توسط Ali Mack (54,633 امتیاز)

Hi

Yes, thanks.
 

نظر آگوست 24, 2013 توسط آقای همساده (2,615 امتیاز)

... so which one was formal which one informal?

I think we only got answer for formal one, right? 

پرسشهای مرتبط

+2 امتیاز
2 پاسخ 933 بازدید
آگوست 28, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Phoenix (2,398 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,609 بازدید
سپتامبر 11, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط T.REX (9,550 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,043 بازدید
+4 امتیاز
5 پاسخ 809 بازدید
+1 رای
3 پاسخ 355 بازدید
دسامبر 27, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط Farzad90 (1,534 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...