پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

ابتدا به ساکن

+3 امتیاز
414 بازدید
فوریه 20, 2016 در فارسی به انگلیسی توسط silverman (28,428 امتیاز)
مثلا :

ابتدا به ساکن باید عرض کنم .

3 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد فوریه 20, 2016 توسط Behrouz Bozorgmehr (230,139 امتیاز)
انتخاب شد فوریه 21, 2016 توسط silverman
 
بهترین پاسخ

outset / initially

At the outset,........

outset

out·set /ˈautset/ n
at/from the outset
at or from the beginning of an event or process (Webster)

initially

i·ni·tial·ly
W3 /ɪˈnɪʃəli/ adv
at the beginning (Webster)
 

نظر فوریه 21, 2016 توسط silverman (28,428 امتیاز)

+1,

And also I found these by Ur answers :

originally

at the beginning/start

at first/initially

to start with/to begin with

 

نظر فوریه 21, 2016 توسط Behrouz Bozorgmehr (230,139 امتیاز)

Good +1

Also I found the ''incipience'' & ''incipiently'' , which may be of some interest to you in other contexts.

+4 امتیاز
پاسخ داده شد فوریه 20, 2016 توسط سودابه (38,432 امتیاز)

Without preamble بي مقدمه، ابتدا به ساكن 

=without saying anything else first.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/without%20preamble

 

"Without preamble I should state that ..."

 

Examples:

1-He told us the news without preamble.
2-She told me without preamble that she was going to die.

3- Without preamble he began talking.

 

Preamble: 

(Formal) a statement at the beginning of a book, document, or talk, explaining what it is about.
+1 رای
پاسخ داده شد فوریه 20, 2016 توسط Sherlock (29,705 امتیاز)

First of all, let me ask you sth

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...