پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

فهماندن مطلب

+2 امتیاز
64 بازدید
آگوست 27, 2016 در فارسی به انگلیسی توسط beyonce (1,280 امتیاز)

4 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 27, 2016 توسط لیوتار (26,131 امتیاز)
انتخاب شد آگوست 28, 2016 توسط beyonce
 
بهترین پاسخ

to bring/drive/hammer/press the point home

+2 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 27, 2016 توسط smsaleh (46,718 امتیاز)

To teach sth to sb

To explain sth to sb

To inculcate sth in/into sb (formal)

To fix sth in sb's mind

+2 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 28, 2016 توسط S.L.A.L (3,424 امتیاز)

Get something across

to manage to make someone understand or believe something:

We tried to get our point across, but he just wouldn't listen.

This is the message that we want to get across to the public

 

Communicate

 to transmit information, thought, or feeling so that it is satisfactorily received or understood communicate with each other

0 امتیاز
پاسخ داده شد آگوست 28, 2016 توسط Hrhp (13,195 امتیاز)

To give Sb to understand sth

I had given her to understand that she wouldn't be promoted!

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...