پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

ارائه تاریخ دقیق پایان بررسی پروژه به انگلیسی چی میشه؟

+3 امتیاز
202 بازدید
نوامبر 10, 2016 در فارسی به انگلیسی توسط Rezaei.sec (15 امتیاز)
بازنگری شد نوامبر 11, 2016 توسط Rezaei.sec
لطفا به ما زمان دقیق پایان بررسیتان را در مورد پروژه ما اطلاع دهید.

2 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 10, 2016 توسط smsaleh (46,961 امتیاز)
بازنگری شد نوامبر 10, 2016 توسط smsaleh

Please inform us of/about your exact finish date/time of your investigation/study of our project.

+1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 10, 2016 توسط Sherlock (29,670 امتیاز)

Could you please let us know when will be the exact date in which you have reached a conclusive decision regarding our project?

نظر نوامبر 11, 2016 توسط عاشق (10,950 امتیاز)

Is this the sentence you pointed at?

Could you please let me know when it will be convenient for you.

This sentence is definitely correct. It`d would have been incorrect if he`d written `......when will it be....`.

 

 

نظر نوامبر 11, 2016 توسط smsaleh (46,961 امتیاز)
بازنگری شد نوامبر 11, 2016 توسط smsaleh

@Sherlock: 

As عاشق correctly mentioned again, your sentence is different from your reference sentence. That sentence has a correct word order. Let me, with due respect, tell you something about the word order used after wh words. As you know, when these words are used at the beginning of the sentence to form an interrogative sentence, the word order of "subject + auxiliary verb" is reversed. For instance:

You will go to Toronto. word order: "subject + auxiliary verb + main verb"

=> Where will you go? word order: "wh- + auxiliary verb + subject + main verb"

 

You will go. word order: "subject + auxiliary verb + main verb"

=> What will you do? word order: "wh- + auxiliary verb + subject + main verb"

 

You spot that the order of subject and auxiliary verb is reversed, yet when we want to use these wh words either as a relative pronoun or as an adverb, the word order of "subject + auxiliary verb" is not changed. For instance:

I told him you will go to Toronto. word order after "him:" "subject + auxiliary verb + main verb"

=> I told him where you will go. word order after "him:" wh- + subject + auxiliary verb + main verb" 

(Here where is an adverb)

 

I told him you will go. word order after "him:" "subject + auxiliary verb + main verb"

=> I told him what you will do. word order after "him:" wh- + subject + auxiliary verb + main verb" 

 

You see that the word order has not changed. I hope that this has helped.

نظر نوامبر 11, 2016 توسط smsaleh (46,961 امتیاز)

Hence, the correct word order of your sentence would be:

Could you please let us know when the exact date in which you have reached a conclusive decision regarding our project will be?

subject: the exact date in which you have reached a conclusive decision regarding our project

auxiliary verb: will

main verb: be

نظر نوامبر 11, 2016 توسط Sherlock (29,670 امتیاز)

Thank you for your thorough explanation. 

I don't alter my original answer lest other users lose the track of our enlightening conversation.

They can see the rectified answer (prone to further probable alterations) in your last comment.

 

نظر نوامبر 13, 2016 توسط smsaleh (46,961 امتیاز)

You're welcome.

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ 265 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 77 بازدید
دسامبر 8, 2015 در English to Persian توسط arezo (2,995 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...