پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

Behavioral wisdom is that which

+1 رای
50 بازدید
دسامبر 10, 2016 در English to Persian توسط Aidaglass (18,137 امتیاز)

Behavioral wisdom is that which is embodied in action. It is the

“wisdom-related action” differentiated by Richardson and Pasupathi

(Chapter 6).

نظر دسامبر 11, 2016 توسط Aidaglass (18,137 امتیاز)

Thank you both (++)

2 پاسخ

+3 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 11, 2016 توسط Ehsan-Hamzeluyi (67,088 امتیاز)
انتخاب شد دسامبر 11, 2016 توسط Aidaglass
 
بهترین پاسخ

خردمندی/درایت/فرزانگیِ رفتاری / عملی، آن است که در کردار / عمل بروز / تجلی یابد. این همان "خردمندی مرتبط با کردار" است که توسط ریچاردسون و پاسوپاتی از موارد دیگر تمییز داده شد / متمایز گشت.

+1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 11, 2016 توسط Saeed Iranzad 1 (907 امتیاز)
خرد رفتاری آن چیزی است که در عمل مجسم میشود.
یا بخواهیم پیاز داغش را زیاد کنیم:
در عمل به منصه ظهور میرسد.

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...