پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

The truth is that men cling to their supremacy......لطفا معنی کنید

0 امتیاز
40 بازدید
فوریه 9, 2017 در English to Persian توسط susan2000 (141 امتیاز)

The truth is that men cling to their supremacy because of their basic

inferiority complex. They shun real competition. They know in their

 hearts that women are superior and they are afraid of being beaten at

their own game. One ofthe most important tasks in the world is to achieve

peace between the nations. You can be sure that if women were allowed

to sit round the conference table, they would succeed brilliantly, as they

always do, where men have failed for centuries. Some things are too

 important to be left to men I

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شد فوریه 9, 2017 توسط Bassir Shirzad (42,742 امتیاز)
حقیقت این است که مردها به دلیل عقیده بنیادی مادونی شان دست از برتری شان نمی وردارند. از رقابت واقعی پرهیز میکنند. آنها در قلب/ذهن خود آگاه هستند که زنان برتر هستند و از شکست خوردن در بازی خودشان واهمه دارند. یکی از مهم ترین وظایف در جهان, رسیدن به صلح بین ملت ها میباشد. شما میتوانید مطمئین باشد که اگر زن ها امکان این را داشتند تا در سر میز کنفرانس/همایش بنشینند, به طرز درخشانی موفق خواهند شد, همانطور که همیشه هستند, در جایی که مردان برای قرن ها ناکام مانده اند. بعضی چیزها خیلی مهم هستند تا برای مردان واگذار شوند ...
0 امتیاز
پاسخ داده شد فوریه 9, 2017 توسط Behrouz Bozorgmehr (247,726 امتیاز)
حقیقت این است که مردان به دلیل عقده حقارت/ عقده خود کم بینی بنیادی / اساسی که در وجود خود دارند ، همواره به دنبال (حفظ) برتری شان (بر زنان) هستند.

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...