پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

the ifriend has just as many new features as the f40

0 امتیاز
51 بازدید
فوریه 10, 2017 در English to Persian توسط nilgoon (2,262 امتیاز)

the ifriend has just as many new features as the f40.

1 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد فوریه 10, 2017 توسط Bassir Shirzad (41,495 امتیاز)

برنامه آی فرند درست به همان اندازه خصوصیات/ویژگی دارد که اف چهل دارد.

 

as many
a number that is equal to another number
* They say the people of Los Angeles speak 12 languages and teach just as many in the schools.
as many (...) as
* Grandfather claimed to have as many medals as the general.
* There weren’t as many people at the meeting as we had hoped.

in as many days/weeks/games etc
* A great trip! We visited five countries in as many days (=in five days).

twice/three times etc as many
The company now employs four times as many women as men.

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...