پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

به کسانی که موسیقی های این صفحه را دنبال می کنند

0 امتیاز
55 بازدید
مارس 3, 2017 در فارسی به انگلیسی توسط peymanuf (217 امتیاز)
به کسانی که موسیقی های این صفحه را دنبال می کنند, توصیه می کنم برای درک بهتر صدا ها از هدفون استفاده کنند

2 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شد مارس 3, 2017 توسط smsaleh (46,991 امتیاز)

I recommend the people who follow this page's music use headphones for better perception of the sounds.

نظر مارس 3, 2017 توسط peymanuf (217 امتیاز)

این جمله To نمی خواد؟

to use headphones

و اینطوری بهتر نیست؟

I recommend the people who follow the music on this page

نظر مارس 3, 2017 توسط smsaleh (46,991 امتیاز)

نه. اگر to بیاد جمله از لحاظ گرامری غلط می‌شه.

جملۀ شما می‌شه ترجمۀ جملۀ زیر:

به کسانی که موسیقی های (موجود) در این صفحه را دنبال می کنند, توصیه می کنم

+2 امتیاز
پاسخ داده شد مارس 4, 2017 توسط Bassir Shirzad (41,500 امتیاز)
بازنگری شد مارس 4, 2017 توسط Bassir Shirzad

I recommend that those people who follow this page's music use a headphone for a better understanding of sounds/instruments.

The followers of the music on this page are recommended to use headphones for better understanding of sounds.


I recommend (that) you use ..
I advise you to use ...

 

Recommend
1- to advise someone to do something, especially because you have special knowledge of a situation or subject


recommend (that)
I recommend that you get some professional advice.
Doctors strongly recommend that fathers should be present at their baby’s birth.

recommend doing something
I would never recommend using a sunbed on a regular basis.
Sleeping tablets are not recommended in this case.
It is dangerous to exceed the recommended dose.

recommend somebody to do something
Students are recommended to make an appointment with a counselor.2-  to say that something or someone is good, or suggest them for a particular purpose or job

 I recommend the butter chicken – it’s delicious.
Can you recommend a good lawyer?

recommend something to somebody
I recommend this book to anyone with an interest in chemistry.

recommend something for something/somebody
Which type of oil do you recommend for my car?

recommend somebody for something
I have decided to recommend you for the directorship.

highly/thoroughly recommend
The hotel is highly recommended.

 

Grammar
Patterns with recommend (meaning 1)
• In everyday English, you recommend that someone does something:
I recommend that she speaks to a lawyer.

That’ can be omitted:
I recommend she speaks to a lawyer.

• In more formal English, you recommend that someone do something, using the base form of the verb ( = the infinitive without ‘to’):

I recommend that she speak to a lawyer.
✗Don’t say: I recommend her to speak to a lawyer.

• In more formal English, you also use the base form of the verb when talking about the past:

I recommended that she speak to a lawyer.
• You recommend that someone should do something:
I recommended that they should get insurance.

• You can say it is recommended that someone (should) do something:
It is recommended that everyone (should) take the test.

 Patterns with recommend (meaning 2)
• You recommend something to someone:
I recommended a book to her.
✗Don’t say: I recommended her a book.

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ 128 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 743 بازدید
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...