پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

Can we say "I'm on a fast." or not?

+1 رای
120 بازدید
ژوئن 5, 2017 در پیشنهاد و همفکری توسط hassan_abd (2,102 امتیاز)
اصلاح شد ژوئن 24, 2017 توسط smsaleh

Hi everyone. As you probably know, we have "fast"‌‌‌ as a verb and a noun when it refers to "not eating on Ramadan."

I was wondering whether saying "I'm on a fast." is correct or not?

نظر ژوئن 5, 2017 توسط Behrouz Bozorgmehr (246,614 امتیاز)
منتقل شد ژوئن 24, 2017 توسط Behrouz Bozorgmehr
نظر ژوئن 24, 2017 توسط smsaleh (48,310 امتیاز)

Shouldn't it be the 2nd answer, dear Behrouz?

نظر ژوئن 24, 2017 توسط smsaleh (48,310 امتیاز)

As a side note, that should be "in Ramadan," not "on Ramadan."

نظر ژوئن 24, 2017 توسط Behrouz Bozorgmehr (246,614 امتیاز)

Yes,dear and thank you. I'll also include it (the) in my post.

نظر ژوئن 24, 2017 توسط smsaleh (48,310 امتیاز)

You're welcome, and thanks for your invaluable time you put into this forum!

نظر ژوئن 24, 2017 توسط Behrouz Bozorgmehr (246,614 امتیاز)

It's kind of you ,dear. I should also give my thanks for your good helps to all here in this good forum.

نظر ژوئن 24, 2017 توسط smsaleh (48,310 امتیاز)

Thanks dear. Hope we can keep it up!

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شد دسامبر 28, 2017 توسط Bassir Shirzad (42,741 امتیاز)

fast (noun) روزه
break one's fast افطار کردن
fast (verb)  روزه داشتن, روزه گرفتن
* Muslims fast during Ramadan

Fasting روزه, روزه داری
Fasting practice روزه داری
month of fasting = Ramadan رمضان
pre-dawn meal سحری
break fast meal = evening meal  افطاری
to be on a fast روزه بودن, روزه داشتن
to begin a fast روزه رو شروع کردن

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...