پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط shayna (3,565 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط mehr (10 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط Aeri (54 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط amirebm (661 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
1 هفته پیش در English to Persian توسط Faculty (481 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط Hrhp (14,533 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
1 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط Hrhp (14,533 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
1 هفته پیش در English to Persian توسط Faculty (481 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
+1 رای
1 پاسخ 24 بازدید
2 هفته پیش در English to Persian توسط نازنین256 (10 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 27 بازدید
2 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 13 بازدید
2 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
2 هفته پیش در پیشنهاد و همفکری توسط Faculty (481 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...