پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط sepehr_sorouri (6 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط mdfeiza (1,122 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط mdfeiza (1,122 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط mdfeiza (1,122 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط mdfeiza (1,122 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط mdfeiza (1,122 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
3 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط man m (8 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 33 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط man m (8 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Esi.chimigan (251 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...