پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط Bahareh M (85 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط Amin Kamaie (50 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 32 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط Amin Kamaie (50 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط sina9293 (37 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط Sajad1366 (323 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
4 هفته پیش در پیشنهاد و همفکری توسط Sajad1366 (323 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط sina9293 (37 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...