پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

+1 رای
1 پاسخ 39 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط parastoo (4,518 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 28 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط parastoo (4,518 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 20 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Ledbetter guy (7 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط bruce lee (3,072 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 22 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط marjani (182 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 20 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط marjani (182 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 17 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط marjani (182 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 61 بازدید
3 هفته پیش در فارسی به انگلیسی توسط E-Hamzeluyi (65,547 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Faculty (496 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط Seyed Mehdi (406 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 20 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط parastoo (4,518 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 31 بازدید
3 هفته پیش در English to Persian توسط parastoo (4,518 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...