پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های آیین

23
پاسخها
3
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
من چندبار مسئول &#15...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
موضوعات عمومی م&#159...
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
I have been rocking
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
کانوتیشن یک برداشت عمومی فرهنگی یا احساسی ای است که یک کلمه یا عبارت علاوه بر مفهوم صریح یا تحت الفظ
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
He offered me (gave me,showed me)some solutions for life(to live).
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
واکنش
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
 معنای تحت الفظ&#1740...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
1)این موضوع ثابت میکند که نقش ثبات عاطفی در تعیین کسب یا عدم کسب یک موفقیت خاص از بهره هوش مهمتر است
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
مرتاض میشه ascetic
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
مطبوعات....روزنام&#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
He is not gonna go? He is not gonna realize that? Im telling you in a proper time.
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
در شرف انجام چه ک&#1...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
A large(huge) number of people Or A pile of people(نزدیک ت&#...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
کتمان کردن
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
"فک کنم بشه گفت "صم&...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
الکس تو خونه مون&#15...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
.ظاهرا جمله درست &#1...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
As long as you dont belive in it you will not get any success.
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
Sentimental به معنای احسا&#...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
بستگی به داستان&#157...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...