پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های Bassir Shirzad

1793
پاسخها
494
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
The retention mucous cyst in the left maxillary sinus غده چر&#157...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
I've owned and lived on a home on a corner lot three times and once on a home that was not located...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
Don't get off the topic!   We were inundated with messages about widely off-topic subject...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
After plenty of tension, Tabriz's governor was selected and introduced.   tensiondifferen...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
Or, if it was, it was so caveated in “coordination” or by a series of editors that wha...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
در تاریخچه تمام بحران های عبرت آمیز/آگاه کننده که كالبدشكافي ها مقادیر زیادی و گاهی اوقات ده ها اطلا
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
Nowadays, with the help of CFD, we can study the optimization and prediction of variety of surgery...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
زندگی تو مسیر پر &#16...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
و بیشتر و خورده ا&#17...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
کاری کن که به گرد&#16...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
Our team works on the analysis of the risk of nitrate and the quality of underground water in X re...
2 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
One of the decisive factors in the increase of diabetes is physical inactivity among the youth.
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
This large class of the society (teenagers) is also the productive force and the asset of any coun...
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
He walked along the street در طول خیاب&#1608...
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
sway left and right چپ و راست رفت&#160...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
اصلاح کلیدی   keynote 1- (&#1605...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
He/she doesn't get/understand me by talking.
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
ترجمه تون عالیه
1 رای
پاسخ داده شد 4 هفته پیش
حسابی نتیجه بگی&#1585...
1 رای
پاسخ داده شد 4 هفته پیش
هنوز در نزدیک های پنجاه خواهد بود. بین 46-49 (بالاهای چهل)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...