پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های Behrouz Bozorgmehr

6398
پاسخها
2848
پاسخهای برگزیده
1 رای
پاسخ داده شد 2 روز پیش
He is dragging out the issue unnecessarily. / for nothing. drag out [drag sth⇔out] phr v to m...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 روز پیش
I did him a favour / I did good to him but he replied me with evil deed(s)./ but he did me the opp...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 روز پیش
سلام - پس علاوه بر &#...
1 رای
پاسخ داده شد 3 روز پیش
بنظرم می شه اینها را هم برایش در نظر گرفت : قلبی / از صمیم قلب / از ته دل / تمام و کمال
1 رای
پاسخ داده شد 3 روز پیش
By so much gaucherie / imprudence he put both his wife and himself to misery. By doing (a lot of) ...
1 رای
پاسخ داده شد 4 روز پیش
سلام - بنظرم چون ص&#1...
1 رای
پاسخ داده شد 4 روز پیش
I had never become / got so (much) happy in my whole life.
1 رای
پاسخ داده شد 5 روز پیش
He is staying in a company-owned house.
1 رای
1 رای
پاسخ داده شد 5 روز پیش
I suggest to use the "no sooner ....than ..." form. The subject is so difficut that no sooner I f...
1 رای
پاسخ داده شد 5 روز پیش
...... you will have to incur / bear a lot of expenses. ...... you will be put to a lot of e...
0 رای ها
پاسخ داده شد 6 روز پیش
یک ضربه/ ضربت/ نواخت/ تپش آغازین  یا  یک سرآغازی است از ..............
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
با سلام ، فکر کنم &#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
He has (got) so much dominance / mastery / in his job that he can show you the ropes. / the ins an...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
سلام - بپیشنهاده&#157...
2 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
مخملی  ضمنا این صفتی است که ایرانی ها به صدای مارتیک خواننده معروف ایرانی پاپ داده اند.
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
سلام If the university's (standing) regulations and policies permit , I i...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
سلام I am looking forward to the opportunity of our academic cooperation...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
در اتومبیل نیسان سنترای دست دوم اخیراً / جدیداً / تازه گرفته اش / بدست آورده اش / خریده اش در .....
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
با توجه به لینک ز&#17...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...