پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های English Geek

1280
پاسخها
111
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد
voltage multiplied by current
0 رای ها
پاسخ داده شد
همون «فرایند» معنی میده. مورد خاصی نیست. میتونه پروسه کاری هم باشه.
1 رای
پاسخ داده شد
Height (in centimeter) without shoes (using wall mounted height meter secs206, Hamburg, Germa...
1 رای
پاسخ داده شد
I choose whatever David does. My choice is the same as David's.
1 رای
پاسخ داده شد
With respect to numerous delays in current schedule (about 50) and expired tasks deadlin...
0 رای ها
پاسخ داده شد
لذت ریاضتی، لذت پرهیزمحور لذت دوراندیشانه، لذت آینده نگرانه
1 رای
پاسخ داده شد
تنها در صورتی به حالت معلق در می آیند که با بالارفتن مدل، ذرات آشفته شوند/پراکنده شوند/برخیزند.
0 رای ها
پاسخ داده شد
... and the need for a further focus and effective planning on the part of policymakers to manage&...
1 رای
پاسخ داده شد
واقعیات توفانی عقب و جلو، پس و پیش گاه گداری، گاه و بیگاه به هر نحوی
0 رای ها
پاسخ داده شد
also: But s/he cannot compete with you. But no competition for you.
0 رای ها
پاسخ داده شد
میشه اینطوری هم گفت. دو جور آدم.
0 رای ها
پاسخ داده شد
موجود در آن نمونه.
0 رای ها
پاسخ داده شد
Solders used in making chips are divided into two categories based on their lead availability...
0 رای ها
پاسخ داده شد
در شیب های مختلف و در حالات تشکیل یا عدم تشکیل روانآب ناشی از بارش باران
0 رای ها
پاسخ داده شد
In this systematic study of review and meta-analysis, international data banks were inspected unti...
0 رای ها
پاسخ داده شد
درصد بصورت دقیق تر محاسبه می شود  و در مقابل اندازه ذره قرار می گیرد تا نمودار شکل ۶ بدست آید.
1 رای
پاسخ داده شد
We should not care about the simplistic portrayal of hijab in Iran on the part of m...
0 رای ها
پاسخ داده شد
A one-storey height gives a certainty that the sample is not influenced by other low alt...
0 رای ها
پاسخ داده شد
separately over a 10-year period
0 رای ها
پاسخ داده شد
make accessible to put in reach of put at hand
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...