پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های Seyed Mhmd

116
پاسخها
41
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
Get to someone means to make someone upset and annoyed Your sentence means:it really annoys/upset...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
I'm catching up with the class Keep pace with someone/something I try to keep pace with the clas...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
منظورم همون چیزیه که میگم  
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
خیلی هوس خوردن dumplings &#...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
به نظر من قبل و بعد جمله تون هم نیازه تا بشه معنی کرد ولی معنیش میشه: «من این احساس و میدونم» یا م
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
I suppose so من اینطور فرض &#1...
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
سلام. مجموعه ی  Effortless English
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
To be in touch with someone / to be in contact with someone I was in contact with him/her. A counp...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
How far can you count?  How high can you count? What is the highest point you can count to? ...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
Now that the economic situations in your city have gotten worse, haven't you changed you...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
I wish I deserve being your student
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
جمله ی اولی درست&#160...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
... I am the wolf of all streets
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
who do you think took you to Dubai?   
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
pay off one's debt
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
It is to your own benefit/advantage to do this for me!
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
Being thoughtful is only known only at the time of anger/when it comes to anger Only anger reveal...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
He was about to die/ he was on the verge of dying, his daughter held his hand which was completely...
1 رای
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
Do you want me not to go?
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 ماه پیش
"Does anyone/anybody know?" is the correct one
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...