پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های Tabrizi

1234
پاسخها
461
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد 5 دقیقه پیش
You keep them busy while I call the police.
1 رای
پاسخ داده شد 9 دقیقه پیش
صدای گوشخراش کش&#1740...
0 رای ها
پاسخ داده شد 6 ساعت پیش
مورد شما اضطراب خفیف است.
1 رای
پاسخ داده شد 6 ساعت پیش
torn = vacillating / uncertain I hesitated, torn = من در حا&#...
1 رای
پاسخ داده شد 7 ساعت پیش
او شاگردان (کلاس) را به رعایت نظم دعوت کرد.  
1 رای
پاسخ داده شد 7 ساعت پیش
او داشت چند جعبه مقوایی کوچک را همزمان در هوا این دست و آن دست می کرد.
0 رای ها
پاسخ داده شد 13 ساعت پیش
He is the head of the advertising agency, not the head of the Public Relations office.
1 رای
پاسخ داده شد 13 ساعت پیش
prioritized approaches
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 روز پیش
فکر کنم یعنی "زیاد نمی دیدمش".
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 روز پیش
Considering (the fact that) ...
1 رای
پاسخ داده شد 1 روز پیش
I can't wait I can't wait for them to arrive. Ever since I won the lottery, I can't wait to get ...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 روز پیش
سوال شما علاوه ب&#158...
1 رای
پاسخ داده شد 4 روز پیش
I'd never felt so happy in all my life. Never had I been / felt so happy in all my life. Never i...
1 رای
پاسخ داده شد 4 روز پیش
Even if they give me the entire universe, I wouldn't exchange you for the world.
1 رای
پاسخ داده شد 4 روز پیش
I shared my wishes with God. If he loves me, he would make my wishes come true.
0 رای ها
پاسخ داده شد 5 روز پیش
از این نرم افزارها من هم استفاده می کنم. بعضی از تلفظ ها رو وقتی لغت رو به تنهایی به کار می بری یه ج
2 رای ها
پاسخ داده شد 5 روز پیش
If you were mine, I wouldn't want anything else / I wouldn't have any more wishes.
1 رای
پاسخ داده شد 5 روز پیش
disowned children
0 رای ها
پاسخ داده شد 6 روز پیش
Welcome to our cafe. What will you have (sir, madam)? Here's the menu. I'll be back to take you...
1 رای
پاسخ داده شد 6 روز پیش
Who has taken my pen? Why did you take my pen without asking me first?   - Did you take my...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...