پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های sandy-tiger

37
پاسخها
12
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود 1- I was unable to comprehend what you are trying to ...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود   هیچکس ب&#1...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود I would have said: Don't be shy to fill it up... (I ...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود سه سال بع&#1...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود این متن ب&#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 15, 2018
با درود من فکر می &#...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2018
با درود  همانطو&#1585...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2018
بابا درود It is the correct answer. Drieved from ...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2018
بابا درود گزینه &#15...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2018
با درود Handle up has two meaning please see below link for m...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2018
با درود I would have said: Where is Ali the tall one? &#15...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 9, 2018
Whether you stay or not, I couldn't care less! To be or not to be with you? disinterested issue (...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 9, 2018
با درود اشخاص به &#1...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 9, 2018
با درود کلمه و عب&#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 9, 2018
با درود توجه داش&#15...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 9, 2018
با درود باید توج&#16...
0 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 8, 2018
با درود این جمله &#1...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...