پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر Max Jameson

فعالیت های اخیر

10
ساعت
پیش
نظر داد
 
10
ساعت
پیش
نظر داد
 
5
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
پاسخ داد
+10
6
روز
پیش
پاسخ داد
+10
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
پاسخ داد
+10
6
روز
پیش
پاسخ داد
+10
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
1
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...