پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر Mx Alta

فعالیت های اخیر

8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
نظر داد
 
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
8
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
نظر داد
 
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
9
ماه
پیش
پاسخ داد
+10
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...