پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر Sharvan Kurdi

فعالیت های اخیر

13
ساعت
پیش
نظر داد
 
13
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
18
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
4
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
2
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
نظر داد
 
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
3
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
پاسخ داد
+10
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
4
هفته
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
نظر داد
 
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
ماه
پیش
نظر داد
 
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...