سی‌ هزار پاسخ, هفت هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر Sharvan Kurdi

فعالیت های اخیر

49
دقیقه
پیش
نظر داد
 
11
ساعت
پیش
نظر داد
 
13
ساعت
پیش
نظر داد
 
13
ساعت
پیش
پاسخ داد
+10
16
ساعت
پیش
نظر داد
 
17
ساعت
پیش
نظر داد
 
18
ساعت
پیش
نظر داد
 
18
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
20
ساعت
پیش
نظر داد
 
20
ساعت
پیش
نظر داد
 
20
ساعت
پیش
نظر داد
 
21
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
21
ساعت
پیش
نظر داد
 
21
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
21
ساعت
پیش
نظر داد
 
21
ساعت
پیش
نظر داد
 
21
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
22
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
22
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
22
ساعت
پیش
نظر داد
 
22
ساعت
پیش
نظر داد
 
23
ساعت
پیش
نظر داد
 
23
ساعت
پیش
نظر داد
 
23
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...