سی‌ هزار پاسخ, هفت هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر hossein1366

فعالیت های اخیر

1
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
1
ساعت
پیش
نظر داد
 
1
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
2
ساعت
پیش
نظر داد
 
2
ساعت
پیش
پاسخ داد
+10
4
ساعت
پیش
نظر داد
 
5
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
5
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
5
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
6
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
6
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
11
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
12
ساعت
پیش
نظر داد
 
12
ساعت
پیش
نظر داد
 
13
ساعت
پیش
نظر داد
 
13
ساعت
پیش
نظر داد
 
14
ساعت
پیش
نظر داد
 
15
ساعت
پیش
نظر داد
 
16
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
16
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
16
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
16
ساعت
پیش
نظر داد
 
16
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
18
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
19
ساعت
پیش
سوال پرسید
+1
20
ساعت
پیش
نظر داد
 
20
ساعت
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
1
روز
پیش
نظر داد
 
1
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
نظر داد
 
2
روز
پیش
سوال پرسید
+1
3
روز
پیش
نظر داد
 
4
روز
پیش
نظر داد
 
4
روز
پیش
سوال پرسید
+1
5
روز
پیش
سوال پرسید
+1
5
روز
پیش
نظر داد
 
5
روز
پیش
سوال پرسید
+1
5
روز
پیش
سوال پرسید
+1
5
روز
پیش
سوال پرسید
+1
5
روز
پیش
نظر داد
 
5
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
سوال پرسید
+1
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
6
روز
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
نظر داد
 
1
هفته
پیش
سوال پرسید
+1
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...