پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
0 امتیاز
177 بازدید
در English to Persian توسط (505 امتیاز)

she told him that she had had the best time that she'd ever had.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (43.1k امتیاز)

Past perfect tense

اینم یکی از کاربردهای گذشته کامل هست ولی در غالب جمله دو بندی.

گذشته کامل اشاره به عملی دارد که قبل از زمان مشخصی در گذشته صورت گرفته است.


در مثالی که شما زدید, دو حادثه که هر دو در گذشته رخ داده شده بیان شده و از بند اول یا دوم مشخص میشه که کدومش قبل از دیگری اتفاق افتاده. در ضمن مهم نیست که کدوم اتفاق اول جمله بیاد.


مثال

* John had gone out  >>  when I arrived in the office.

* I had saved my document >> before the computer crashed.

* When they arrived >> we had already started cooking.

* He was very tired >> because he hadn't slept well.


* The train had just left when I arrived at the station.

* She had just left the room when the police arrived.

* I had just put the washing out when it started to rain.

 

she told him that she had had the best time that she'd ever had.

اون دختر بهش گفت که که بهترین وقتی تو زندگی داشته (با اون) داشته بوده.

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...