پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+1 رای
139 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (4.2k امتیاز)

با توجه به سیاسـت بومی گزینی دانشگاه های ایران، بیشتر دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه و مجتمع خوابگاهی آن را، افرادی از استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی تشکیل مـی دهند.

گویی همه چیز دست به دست داده تا خانه، آشوب باشد.

1 پاسخ

+2 امتیاز
پیش توسط (2.5k امتیاز)
انتخاب شد پیش توسط
 
بهترین پاسخ

Local Hiring:

Local and targeted hiring policies require or incentivize businesses that receive public resources, such as government contracts or tax breaks, to hire workers living in a particular geographic area or from specific populations within the community.

https://allincities.org/toolkit/local-targeted-hiring#:~:text=Local%20and%20targeted%20hiring%20policies,specific%20populations%20within%20the%20community.

 

If events conspire to produce a particular result, they seem to work together to cause this result.

 

 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conspire

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...