پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

0 امتیاز
281 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (67 امتیاز)
بسته توسط

این درسته؟ 

Clock behind me is stopped suddenly

به این علت بسته شد: http://chimigan.com/131869/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%DB%8C%D9%87%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%9F
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...