پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+1 رای
397 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (21.5k امتیاز)

اون پسره/دختره چی داره که به خاطرش میخای قید خانوادتو بزنی؟

3 پاسخ

+5 امتیاز
توسط (26.5k امتیاز)
بازنگری شد توسط

I don't know what you see in him/her that makes you walk out on your family?

 

walk out on sb : to leave your husband, wife, etc suddenly and go and live somewhere else

reference : Longman

توسط (67.8k امتیاز)

Good translation +1

توسط (26.5k امتیاز)

Thank you

+3 امتیاز
توسط (23.0k امتیاز)
بازنگری شد توسط

Is she worth forgetting (about) your family?

توسط (21.5k امتیاز)

Ur sentence makes sense So (+1)

just a question What about using "about" after "forget"?

توسط (23.0k امتیاز)

In my opinion, that way it might somehow refer to the issues related to the family rather than the family per se.

let me know

توسط (21.5k امتیاز)

tnx for answering

Check this:

http://idioms.thefreedictionary.com/forget+about

 

توسط (23.0k امتیاز)

Yes, thank you :-)

توسط (67.8k امتیاز)

Good translation +1

توسط (12.7k امتیاز)

Good +

+1 رای
توسط (21.5k امتیاز)

I just asked one of my friends about this question of mine, her answer was this":

What is about that boy/girl that makes u forget about ur family?

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...