پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

0 امتیاز
1.9k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (392 امتیاز)
بسته توسط

 

Please write an appropriate equivalent for :

 

هر چه پیش آید خوش آید!

Thanks in advance!

به این علت بسته شد: I recieved the correct answer!
توسط (2.9k امتیاز)
–1

I welcome anything that comes up.

I'm open to anything that comes up.

توسط (392 امتیاز)

Hi, friend. Thanks for your trying; But The answer doesn't look like correct. please send me a link from a reliable resource for what you've written.

توسط (2.9k امتیاز)
+1
Hi, friend. Thanks for trying; but your answer doesn't seem to be right/correct. Please give me a link from a reliable source for what you've written.
توسط (392 امتیاز)

Thanks for the notice, pal. By the way, where's the link?

1 پاسخ

+1 رای
توسط (26.8k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

What will be, will be!

What must be, must be!

توسط (392 امتیاز)

According to " The Free Dictionary "'s idioms, the equivalents above are correct. Thanks a bunch, my pal!

توسط
Whatever may Come. 
پیش توسط

I think "play something by ear" can also be a good equivalent. 

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...