پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

+2 امتیاز
2.1k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (2.7k امتیاز)

 

5 پاسخ

+4 امتیاز
توسط (1.8k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

Get out of my life!

+3 امتیاز
توسط (6.0k امتیاز)
بازنگری شد توسط

Stay away from my life

Stay out of my life

Keep your distance from me

keep away from my life

+1 رای
توسط (180 امتیاز)

stay away from me

get the hell out of my life

+1 رای
توسط (1.9k امتیاز)

I want you out of my life

0 امتیاز
توسط (3.8k امتیاز)

get out of my life

let me live my life alone

let me live my life

I don't need you're being in my life

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...