پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

0 امتیاز
51 بازدید
پیش در فارسی به انگلیسی توسط (382 امتیاز)

Hello there. Hope you are well! This is Majid Khadem. I need an appropriate equivalent for the expression above. Thanks in advance for the help!

توضیحات: این اصطلاح می‌تواند هم در کاربرد منفی و هم - طی سال‌های اخیر - در کاربرد مثبت (و تا حدی طنزآمیز) استفاده شود:

منفی: مدیر اون شرکت یه آدم روانی بود که هر لحظه (داشت) با روح‌وروان پرسنل بازی می‌کرد!

مثبت: من گشنه‌ام بود؛ غذای توی اون عکس هم اونقدر اشتهاآور بود که با روح‌وروان آدم بازی می‌کرد!

2 پاسخ

0 امتیاز
پیش توسط (49.1k امتیاز)

Get on someone's nerves
Play with someone's emotions

0 امتیاز
پیش توسط (29.9k امتیاز)

مثبت:

An exercise in spirituality.

Good for the soul.

Reaching out to someone on a psychological/spiritual level.

Nouishing for the soul.

منفی:

Manipulating people psychologically.

Messing with their heads.

Driving everyone up the wall.

Committing psychlogical abuse.

Gaslighting.

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...