پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+1 رای
685 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (46 امتیاز)

3 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (12.7k امتیاز)

Don't put / place / lay the blame on me! (I didn't do it.)

http://goo.gl/VHIj6J

+1 رای
توسط (29.9k امتیاز)

Don't try to pass the buck (to me)!

توسط (12.7k امتیاز)

Good +

0 امتیاز
توسط (174 امتیاز)
Blameshifting

Shift the balme on sb else 


the act of transferring responsibility for an error or problem to anothe

 

Don't shift your blame on me

http://dictionary.reference.com/browse/blameshifting 

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...