پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+2 امتیاز
187 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (28.6k امتیاز)
کم کم خودتو آماده کن . 

آهسته آهسته بهش بگو.

2 پاسخ

+4 امتیاز
توسط (15.4k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

Slowly

Gradually

unhurriedly

step by step

bit by bit

drop by drop

little by little

And a lot of other words

+2 امتیاز
توسط (28.6k امتیاز)

After more search :

 

by degrees  : very slowly SYN gradually:

توسط (288k امتیاز)
+1

Good question & good answers +1+1+1

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...