پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

+2 امتیاز
2.3k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (3.5k امتیاز)

من به مطالعه روزمره عادت دارم 

8 پاسخ

+7 امتیاز
توسط (9.6k امتیاز)

I'm used to reading every day.

توسط (1.9k امتیاز)

If we say "I used to do study frequently/daily", is it not correct?

I mean :

If i use without "am".

توسط (21.6k امتیاز)

Hi, How did u translate روزمره as "every day"?

توسط (125 امتیاز)
What really matters is what you mean.

When you say روزمره , you mean every day.

This isn't its correct translation but they're similiar in the meaning.
+5 امتیاز
توسط (27.0k امتیاز)

I'm in the habit of daily studying.

+3 امتیاز
توسط (2.4k امتیاز)
i am used to studying regularly
+3 امتیاز
توسط

Im used to reading daily.

توسط (21.6k امتیاز)

Hi, Daily is an adjective ,so "daily reading" is correct

توسط (58.7k امتیاز)

Hi, dear Mahtab68,

daily is an adverb too.

daily 2 adverb
 
happening or done every day :
The zoo is open daily. 
 
+3 امتیاز
توسط (11.9k امتیاز)

I'm used to everyday study/ reading.

+2 امتیاز
توسط (1.5k امتیاز)
I am kind of used to study on daily basis
توسط (11.9k امتیاز)

Hi dear Sahar,

I suppose after "be used to" we need a gerund.

+1 رای
توسط
I think the word "Motale'e" i Farsi does not necessarily imply "studying" - but more general reading. So, I believe the expression can be put in English as: "I am used to reading every day". This expression does not nullify others - but it sounds the most conversational.
+1 رای
توسط (56 امتیاز)
I am accustomed to daily reading
توسط (21.6k امتیاز)

Hi, although "used to" is better, ur answer seems Good (+1)

پرسشهای مرتبط

+5 امتیاز
3 پاسخ 4.7k بازدید
سپتامبر 10, 2013 در English to Persian توسط amirrajayi (3.5k امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ 436 بازدید
+1 رای
6 پاسخ 8.8k بازدید
نوامبر 18, 2013 در فارسی به انگلیسی توسط mahnaz.e (172 امتیاز)
+1 رای
6 پاسخ 1.2k بازدید
+2 امتیاز
6 پاسخ 1.1k بازدید

پر امتیاز ترین های هفته قبل

نام امتیاز هفته امتیاز کل
Cologny 395
24k
Son-Rez 260
4.6k
Vahidb 102
1k

نفرات اول تا سوم امتیاز کل

Behrouz Bozorgmehr

300.9k
BK

100.7k
Tabrizi

73.9k
کلیک برای دیدن رتبه های کل

38.8k پرسش

60.0k پاسخ

57.8k نظر

13.1k کاربر

پرسشهای دیگر

+2 امتیاز, +3 پاسخ
+2 پاسخ
+4 امتیاز, 1 پاسخ
+3 پاسخ
+1 رای, +2 پاسخ
+1 رای, +2 پاسخ
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...