پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

+4 امتیاز
475 بازدید
در آموزشگاه زبان توسط (28.7k امتیاز)
فرش ایرانی آیینه تمام نمای فرهنگ و هنر سرزمین پارس است. ( آیینه تمام نما )

3 پاسخ

+6 امتیاز
توسط (38.9k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

Hi!

+1 (for all three answers) 

Be a mirror of something:

Something that gives a clear idea of what something else is like; to represent or show something honestly:

-We believe the polls are an accurate mirror of public opinion.

-Art can be seen as a mirror image of society.

-The movie is a mirror of daily life in wartime Britain.

-This executive branch of government never functions as accurate and honest mirrors of the president.

-The world is a mirror representing the divine life.

 

Persian carpet is a mirror image of the Persian art and culture.

Persian carpet is a mirror representing the Persian art and culture

Persian carpet is an accurate mirror of the Persian art and culture.

+2 امتیاز
توسط (26.8k امتیاز)
بازنگری شد توسط

Iranian carpet is the true representation/portrayal/depiction of Persian art and culture.

+2 امتیاز
توسط (304k امتیاز)

Iranian carpet is a :

Full-fledged / full-faced / full-length mirror reflecting / for reflection of the Persian art and culture.

 

توسط (304k امتیاز)
+1

Dear Ms.Soudabeh,

Hi and thanks and +1.

Also I will be glad if you change your nice view to an answer mode.

توسط (38.9k امتیاز)

You're welcome. 

I did so. 

توسط (304k امتیاز)

Good and +1 to that.

توسط (38.9k امتیاز)

That's very kind of you! 

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...