پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

+1 رای
6.6k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (209 امتیاز)
 

 

4 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (59.0k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

politely requesting:
May I
Shall I
I was wondering if I could
would you mind if I

toilet:

toilet (BrE)

rest room (AmE) -> important tip: NEVER use this in Canada

washroom (AmE, Canada)

bathroom (AmE, polite)
bathroom (BrE, usually inside a house, polite)

lavatory (formal)

the ladies room (BrE, polite)
the ladies' room (AmE, Canada, polite)

the gents room (BrE, polite)
the men's room (AmE, Canada, polite)

 

May I go to bathroom?
May I go to ladies/ladies' room?
May I go to gents/men's room?
would you mind if I went to ladies/gents room?

+2 امتیاز
توسط (101k امتیاز)

May i be excused out for 1 minute?

+1 رای
توسط (302k امتیاز)

Excuse me Sir, / Madam,

May I leave the class / go out for a minute?

Would you please let me go out for a minute?

0 امتیاز
پیش توسط (15 امتیاز)

American English: May I go to the bathroom?

British English: May I go to the toilet?

 

 

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...