پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+3 امتیاز
1.6k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (3.2k امتیاز)
مثلا می گوییم: "زیاد درس خواندن، جا را بر چیزهایی مث تفریح، ورزش و ... تنگ می کند."

تشکررررررررر
توسط (17.5k امتیاز)
+3

http://www.azquotes.com/quote/1291447

I don't have time for a job that doesn't leave me time to be quiet or still or to pray.

Studying too much doesn't leave me time to exercise.

توسط (3.2k امتیاز)
ممنووووونم از شما دوست گرامی

3 پاسخ

+5 امتیاز
توسط (26.9k امتیاز) 1 گزارش
بازنگری شد توسط

I'd say:

Too much study may encroach/impinge on/upon other sides of one's life like entertainment, sports...

Too much study may leave less room for other things like entertainment, sports...

در حالت کلی، عبارت to tighten the noose around sb/sth را به عنوان معادلی برای "عرصه را بر کسی یا چیزی تنگ کردن" میشه به کار برد.

 

توسط (3.2k امتیاز)
تشکر دوست عزیززززززز
+3 امتیاز
پیش توسط (377 امتیاز)

با احترام، 

در گفتگو شما هرگز چنین چیزیی رو نمیگید که مثلا "درس خوندن زیاد جای تفریح منو گرفته یا تنگ کرده ا عرصه تفریح کردن منو . . ."

در نوشتن و یا نگارش چرا. 

لذا:

Studying has taken up my time so that I can barely find any time to relax or have fun. 

+1 رای
پیش توسط (1.6k امتیاز)
 Devoting all your time  to studying , would prevent you from setting a time for .having leisure
پیش توسط (377 امتیاز)

Way to go, but you would sound wordy and formal this way.  Keep inspired ! 

پرسشهای مرتبط

+2 امتیاز
3 پاسخ 962 بازدید
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...