پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
2 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
2 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
2 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
2 روز پیش در English to Persian توسط .AriaN. (542 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
2 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
3 روز پیش در English to Persian توسط mortal bj (498 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 25 بازدید
3 روز پیش در English to Persian توسط Nim (3.3k امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...