پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

نشان ها و مدالها ی زبان در سایت چی میگن


عنوان برنز نقره طلا طلا به توان ۲ طلا به توان ۳ کاپ طلا تندیس طلایی هما همای توان دو همای توان سه
نشان
امتیاز ۱۰۰۰ ۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰

توضیحات


نشان برنز به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۱۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.

اختیارات:

١- اصلاح دسته بندی پرسش هایی که دیگر کاربران ارسال کرده اند.( مثلا اگر کاربر به جای دسته بندی "فارسی به انگلیسی " پرسش خود را در دسته بندی "پیشنهاد و همفکری قراره داده است " )


نشان نقره به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۴۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.
اختیارات:

١- اصلاح دسته بندی پرسش هایی که دیگر کاربران ارسال کرده اند.( مثلا اگر کاربر به جای دسته بندی "فارسی به انگلیسی " پرسش خود را در دسته بندی "پیشنهاد و همفکری قراره داده است " )

٢- هر پرسشی را که کاربرهای دیگر وارد کرده باشند میتواند ویرایش کند

٣- میتواند پرسش دیگران را ببندد. مثلا اگر پرسش تکراری باشد
نشان طلا به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۱۰۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.

اختیارات:

١- اصلاح دسته بندی پرسش هایی که دیگر کاربران ارسال کرده اند.( مثلا اگر کاربر به جای دسته بندی "فارسی به انگلیسی " پرسش خود را در دسته بندی "پیشنهاد و همفکری قراره داده است " )

٢- هر پرسشی را که کاربرهای دیگر وارد کرده باشند میتواند ویرایش کند

٣- میتواند پرسش دیگران را ببندد. مثلا اگر پرسش تکراری باشد
نشان طلا به توان ۲ به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۲۰۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.

اختیارات:
تمامی اختیارات دارنده مدال طلا
برای امتیاز منفی‌ دادن به پاسخ ها، نیاز به وارد کردن نظر ندارد


نشان طلا به توان ۳ به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۳۰۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.

اختیارات:
تمامی اختیارات دارنده مدال طلا
کاپ طلا به کاربرانی تعلق میگیرد که اولین ۴۰۰۰۰ امتیاز خود را در سایت چی میگن کسب کرده اند.

اختیارات:

۱- تمامی اختیارات دارنده مدال طلا

۲- مشاهده مطالبی که منتظر تائید هستند.

۳- رد یا تائید مطالبی که منتظر تائید هستند
٤- میتواند بهترین جواب را برای هر پرسشی انتخاب کندو اما اساتیدی که امتیاز آنها به ۱۰۰۰۰۰ رسیده باشد و به این درجه از دانش زبان انگلیسی و خدمت به هم وطنان برسد, شایسته دریافت نشان اصیل ایران عزیزمان, تندیس طلایی هما میباشند.

اختیارات:

تمامی اختیارات دارنده کاپ طلا


اساتیدی که امتیاز آنها به ۲۰۰۰۰۰ رسیده باشد, شایسته دریافت یکی‌ از بالاترین نشان اصیل ایران عزیزمان, تندیس طلایی هما توان دو میباشند.

اختیارات:

تمامی اختیارات دارنده کاپ طلا

و اما کمتر استادی میتواند به این درجه از دانش زبان و خدمت به هموطنان رسیده باشد. اساتیدی که امتیاز آنها به ۳۰۰۰۰۰ رسیده باشد, شایسته دریافت بالاترین نشان اصیل ایران عزیزمان, تندیس طلایی هما توان سه میباشند.

اختیارات:

تمامی اختیارات دارنده کاپ طلا

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...