پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های Ali Karimian


954
پاسخها
127
پاسخهای برگزیده
1 رای
پاسخ داده شد مارس 15, 2016
I have time till the end of April 17th. It'd be alright if you find it suitable.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 15, 2016
مساحت کلی مجموعه مساحت کل مجموعه
1 رای
پاسخ داده شد مارس 15, 2016
A few apples. It costs about 700 tomans. I have been to Turkey a couple of times. I have been t...
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 14, 2016
سلام، واژه مادر
1 رای
پاسخ داده شد مارس 14, 2016
Your patient is in no visitor status. No visitors are allowed.
4 رای ها
پاسخ داده شد مارس 14, 2016
Taste buds
1 رای
پاسخ داده شد مارس 14, 2016
Wow! You have carved yourself out of it! Wow! you have lost a lot of weight!
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 14, 2016
An act of charity prevents seventy types of mishaps.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
Talk to me.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
I came (in) second in the race.
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
Where do you come in your family?
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
I'm upset with you.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
I'm considered an adult now and I'm expected to weigh things before believing.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 13, 2016
Many believe I have a lot in common with my sister. Many believe we have a lot in common.
2 رای ها
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 4, 2016
Let's arrange a get-together to talk
3 رای ها
پاسخ داده شد مارس 4, 2016
Soap foams better in hot water.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 4, 2016
I don't know him/her.
1 رای
پاسخ داده شد مارس 4, 2016
I have visited lots of exhibits but this one was really amazing. It wasn't just any exhibit, It w...
2 رای ها
پاسخ داده شد مارس 2, 2016
Exercises to strengthen lower extremities.
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...